Home

感謝大家支持!我寫咗一本書

一年多前我還未熱衷參與社交網絡,突然想了解一下,所以上Facebook 同 WhatsApp 谷同人傾計。開始時主要交流物業投資,又分享了自己移民美國及澳洲三十年來經驗,釋除一些常見誤解。又因為同一條問題重複答過很多次,所以衍生了這個網誌做個記錄,亦方便重用。

無心插柳之下,寫下寫下寫了過百篇,超過十萬字。
還有。。。

得到了香港出版商喝采文庫的寵幸,支持出書,把有關移民澳洲及墨爾本買樓自住投資的文章出版成書。

真的要多謝網友們的支持。你們發問留言給予靈感,又主動提出不同觀點,甚至指出資訊錯漏,以至錯字糾正。無論讚或批評,我也要多謝大家。當然要多謝母親大人教導中文,老婆大人忍讓我常常閉關寫作,還有總編輯大人兼老闆支持呢本書。

我的新書【移民澳洲 -墨爾本物業自住投資】已經出版。網上有售,直送香港及澳洲地址。

香港及澳洲網購分別由以下公司負責,請按以下連結瀏覽及購買,再次多謝各位支持!

香港送貨地址 (香港地區訂書,會在2個工作天內直接發貨)

澳洲送貨地址 (由於疫情關係,本批澳洲直送預計發貨期為4月初。)此網店Boomato是香港人在澳洲開的繁體字網上書店,專服務澳洲香港人。為了保存繁體字文化,市場細冇乜錢賺,所以請大家支持一下。
除左我本書,仲有其他兒童書,心靈讀物,智樂遊戲等。部份註明現貨發售之貨品會於購買後3-5日送到,訂購貨品為4-6星期發貨。

(25-2-2021)

【移民澳洲 -墨爾本物業自住投資】

Latest from the Blog

Get new content delivered directly to your inbox.